Termes i Condicions

Termes de compra de findPet GPS

1. COMANDA

Qualsevol comanda dels productosgps findPet localitzador per a mascotes, pot realitzar-se per Internet a través del nostre web www.findPetGPS.com.

Una vegada conclòs amb èxit el procés de compra, rebrà un correu electrònic de confirmació amb el número de referència que identifica la seva comanda i el resum de la compra. Si us plau, revisi’l i deseu-lo com a rebut del que està comprant, per a futures comunicacions.


2. PREU

Tots els nostres preus estan indicats en euros, i inclouen IVA per a la venda dins de la Unió Europea. L’únic despesa complementària aplicable és l’enviament. Per a enviaments especials ens reservem el dret de facturar, amb la seva acceptació, els costos reals de transport.


3. PAGAMENT

L’enviament de les comandes es realitzarà després de rebre i identificar el pagament.

  • Targeta de crèdit. Passarel·la 100% segura.
  • PayPal.

4. POLÍTICA D’ENVIAMENT

FindPet GPS realitza els seus lliuraments a Europa.

A Espanya peninsular i Balears fem el lliurament a través de Correu Exprés o missatger.

  • El termini de lliurament és de 1-7 dies laborables. Complint amb les 24-48 hores en la majoria dels enviaments a Península i Balears excepte períodes puntuals.
  • En cas de trencament d’estoc ens posarem en contacte per a solucionar la incidència i informar de les diferents solucions.

A les Canàries, Ceuta i Melilla realitzem lliuraments a través de Correus.

TOTES LES DESPESES D’ENVIAMENT SÓN GRATIS *
* (Península i Balears)

A Canàries, Ceuta, Melilla i altres països, les despeses d’enviament són de 5 €. En qualsevol cas s’indicaran durant elproceso de compra.

ADRECES INCORRECTES:

Si us plau, revisi que la seva adreça de lliurament sigui el més completa i precisa possible, el telèfon i email siguin correctes.

No deixeu passar més de 7 dies des de la nostra notificació d’enviament per email sense reclamar la comanda. Assegureu-vos que el correu electrònic que ens ha facilitat és el correcte per poder rebre la notificació d’enviament sense problemes.

A l’confirmar aquests TERMES DE COMPRA el client es compromet a pagar segons ports en casos de devolucions per adreces incompletes, no completades pel mateix i per enviaments no reclamats en temps.

No es pot considerar responsable a findPet gps .com si no pot enviar la comanda sol·licitat causa de circumstàncies alienes al seu control, entre elles RETARDS per part dels nostres proveïdors, incendis, inundacions, vagues, problemes elèctrics, etc.


5. DEVOLUCIONS

Si a l’rebre la seva comanda vostè no està satisfet, pot exercir el seu dret de desistiment recollit en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris sol·licitant la seva devolució en un termini de 20 dies naturals a comptar de la data en què vostè va rebre la comanda, utilitzant l’embalatge original en què va rebre la seva comanda. Els productes a retornar han d’estar en perfectes condicions, sense que el seu ús es trobi limitat. Un cop comprovat que es compleixen aquestes condicions, es procedirà a realitzar el reintegrament de l’import total del producte o productes afectats. El consumidor haurà de fer-se càrrec d’abonar les despeses d’enviament de la devolució dels béns.

En el cas que la devolució sigui factible, el preu de la compra serà retornat de forma íntegra segons forma de pagament realitzada. L’abonament es realitzarà tan aviat com haguem rebut el producte a retornar i hàgim confirmat que compleix amb els nostres requeriments mínims. Els compradors només es faran càrrec de les taxes de Correus que aquest els apliqui a l’retornar els productes.

La reclamació d’enviaments erronis s’ha de fer amb un màxim de 48-72h a partir de la recepció de l’paquet.

Els serveis de subscripció no són reembonsables, excepte en la seva primera subscripció, de la qual podrà desistir dins el termini legal de 15 dies. Es descomptarà de l’import a reemborsar la part proporcional dels dies de la subscripció consumits des del seu inici fins a la recepció del seu comunicat de desistiment. La renovació de subscripcions no estan subjectes a desistiment.

Per realitzar una devolució o comunicació de desistiment podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura tot seguit: formulari desestiment

Aquest formulari haurà d’incloure convenientment emplenat i signat juntament amb el producte que torna.


6. GARANTIA

FindPetgps.com ofereix una garantia de dos anys que comença a partir de el moment del lliurament del producte a client. La factura és la garantia, si us plau, guardi-. Aquesta garantia cobreix fallades de fabricació i de materials que poden aparèixer quan els productes hagin estat usats seguint les instruccions d’ús. La garantia no cobreix danys del producte com a conseqüència d’un ús inadequat, de manca de cura o per modificacions.

Si apareix un defecte i FindPet rep una sol·licitud d’activació de garantia dins el Període de Garantia pertinent, FindPet decidirà tal com preveu la llei tres opcions, reparació del producte (1), canvi per un producte nou (2), devolució de diners (3). Qualsevol producte de substitució tindrà garantia durant el temps restant de la garantia original o per un període de trenta (30) dies (el període que sigui més llarg), o durant qualsevol període de temps addicional que exigeixi la legislació aplicable.

Per realitzar una petició d’assistència tècnica podrà utilitzar el model de formulari d’assistència tècnica per activació de garantia que figura a continuació. Descarregar formulari per a servei tècnic.

Aquest formulari d’autorització d’activació de garantia s’ha d’incloure juntament amb el producte per a l’assistència no oblidi indicar-hi el seu número de comanda.

limitacions:

Aquesta Garantia limitada del producte sol és d’aplicació per al comprador original de l’Producte que es va adquirir en FindPetgps.com o distribuïdor autoritzat i fabricat per o per FindPet. Aquesta garantia no és aplicable per a un producte o peces d’un producte que hagi estat reparat, alterat, restaurat o modificat per alguna persona no autoritzada per FindPet, ni és d’aplicació per a qualsevol dany cosmètic com esgarrapades, cops i bonys. A més, aquesta garantia limitada del producte no és d’aplicació per danys o defectes produïts per (A) utilització amb productes que no siguin de FindPet; (B) accident, abús, ús indegut, manipulació defectuosa, inundació, incendi, terratrèmol o altres causes externes; (C) desgast normal o envelliment de l’Producte com decoloració o allargament; o (D) utilització de l’Producte a l’marge dels usos per als quals està destinat, sense estar en conformitat amb les instruccions proporcionades per FindPet GPS, o amb una tensió o alimentació elèctrica inadequada.

Cap revenedor, distribuïdor, agent o empleat de FindPet GPS està autoritzat per fer cap modificació, ampliació o addició a aquesta Garantia limitada del producte. Si es considera que algun terme de el present document és il·legal o inaplicable, la legalitat o aplicabilitat la resta de termes no es veurà afectada ni perjudicada.